Przeskocz do treści

Home

Total Page Visits: 19507

Dzień dobry,

W imieniu Pszczelarzy Diecezji Opolskiej przekazuję informacje o

wydarzeniu, które ma się odbyć 27 listopada 2022r. na Górze Św. Anny.

W tym dniu odbywać się będzie V Pielgrzymka Pszczelarzy ku czci Św. Ambrożego na Górę Św. Anny

Tradycyjnie pielgrzymka odbywa się w pierwszą niedzielę Adwentu

Uroczysta Msza Święta o godz. 11.30

O godzinie 13,30 odbędzie się prelekcja w Domu pielgrzyma

Wykład wygłosi:

Ks. prał. dr Eugeniusz Marciniak, wieloletni kapelan pszczelarzy

Temat:

Zdrowotne oddziaływanie, sposoby przyrządzania i stosowania pszczelich wytworów w świetle nowych osiągnięć nauki

Patronat nad wydarzeniem został objęty przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Opolu oraz Fundację Pomocy Człowiekowi i Środowisku “Humana Divinis” wydawcę m.in. “Kalendarza Pszczelarza Polskiego”

Patronat medialny objęło Radio DOXA

W załączeniu plakat 

Proszę o przekazanie informacji pszczelarzom i ich rodzinom.

 
 
———————–
Dodatkowe sprawy organizacyjne:
Związki pszczelarskie, Koła lub inne organizacje zachęcamy do wystawienia Sztandaru podczas Mszy świętej.
“Dary ołtarza” można przekazać jako organizacje lub indywidualnie w stosownym momencie liturgii
W Domu pielgrzyma będzie można nabyć Kalendarz Pszczelarza Polskiego na 2023r oraz inne publikacje Fundacji Pomocy Człowiekowi i Środowisku “Humana Divinis”
Również w Domu pielgrzyma istnieje możliwość zakupu we własnym zakresie kawy, herbaty, ciasta oraz obiadu.
Grupy zorganizowane proszone są o zgłoszenie wcześniej ilości posiłków obiadowych do obsługi pod nr telefonu 77/4625301 lub 519 100 144, oraz ustalenie czasu spożywania posiłku po wykładzie.
 
pozdrawiam serdecznie
 
Krzysztof Głowiszyn
 
Koordynator
Duszpasterstwo pszczelarzy Diecezji Opolskiej
 
Prezes Koła Pszczelarzy w Głubczycach
tel. 602 55 23 56

Śląski Związek Pszczelarzy został poinformowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o nowym sposobie realizacji wsparcia pszczelarzy. Najważniejsza informacja dla pszczelarzy jest taka, że nowe Wnioski  o przyznanie pomocy realizowane będą tylko i wyłącznie drogą elektroniczną przez organizacje pszczelarskie i (tutaj nowość) pszczelarzy indywidualnych. Ponadto, każdy pszczelarz ubiegający się o pomoc indywidualnie, czy za pośrednictwem organizacji musi posiadać nr Ewidencji Producentów. Dlatego, każdy pszczelarz aby w przyszłym roku otrzymać wsparcie na sprzęt i lekarstwa musi posiadać swój numer identyfikacyjny z ewidencji producenta nadany przez ARiMR (pszczelarze otrzymujący coroczne dopłaty “cukrowe” taki numer już posiadają). Należy niezwłocznie wystapić z wnioskiem do ARiMR o nadanie numeru identyfikacyjnego w Ewidencji Producentów, gdyż nie wiadomo jaki będzie termin na składanie wniosków. Po otrzymaniu numeru proszę go przekazać SMS lub telefonicznie do mnie.

W załączeniu pismo ARiMR informujące o szczegółach wsparcia dla pszczelarzy na lata 2023-2027.

Spotkania pszczelarzy odbywają się w drugi czwartek miesiąca: lutego, marca, kwietnia, maja, września i października w sali Restauracji Zamkowa w Siewierzu lub innym miejscu i czasie,  o którym Zarząd Koła powiadamia SMS członków koła i informacją na stronie internetowej.

Decyzję o cykliczności spotkań i opłatach Członkowie Koła podjęli w trakcie Walnego Zebrani Koła we wrześniu 2021 r.

 

Spotkanie pszczelarzy  o godz. 17.00 -21.00 w czwartek 8 września 2022 r. odbędzie się w sali kinowej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu ul. Słowackiego 2a

 Spotkanie – szkoleniowe o temacie “całoroczna gospodarka pasieczna” z uwzględnieniem prac przygotowujących pasiekę do zimowania poprowadzi mgr inż. Marek Podlewskiznany i ceniony wykładowca, mgr inż. zootechnik, nauczyciel w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu, właściciel Kujawskiego Centrum Pszczelarskiego oraz pasieki hodowlanej linii kujawskiej, wiceprezes Dyskusyjnego Klubu Pszczelarza oraz specjalista ds.pszczelarstwa Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Zarzeczewie, inseminator matek pszczelich , rzeczoznawca chorób pszczół. Realizowane tematy badawcze: „Metody przechowywania i oceny jakości nasienia trutni”; „Rola mleczka pszczelego w wiosennej stymulacji rodzin pszczelich”.

Informacja dla pszczelarzy i osób towarzyszących jadących  na XIX Spotkanie Pszczelarzy Śląskich na Trutowisku w Murckach, które odbędzie się dnia 10 lipca 2022 roku. (wiecej informacji o programie na stronie Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach) Autokar zabierze państwa z następujących miejsc zbiórki:
1. godz. 8.00  Poręba NIWKI ul. Ludowa 58 Kościół PWNMP
2. godz. 8.10  Żelisławice Kościół
3. godz. 8.25 Brudzowice Krzanów przystanek autobusowy na drodze E75
4.  godz. 8.35 Siewierz Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu
Osoby, chcące dołączyć do wyjazdu, które nie zapisały się wcześniej na wyjazd proszone są o kontakt telefoniczny z Panią Barbarą Śliwą -Sekretarz Koła w celu potwierdzenia wolnych miejsc w autokarze (na dzień 6 lipca wolnych  jest jeszcze 16 miejsc)

KOMUNIKAT 📢

Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach organizuje  szkolenie dla hodowców matek pszczelich.

Pierwsze spotkanie zaplanowano na 23 kwietnia 2022 roku o godz. 1000 na trutowisku w Murckach. Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele. Szkolenie obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych, zajęcia praktyczne i egzamin.

Kurs przeznaczony jest dla członków Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach, posiadających co najmniej 25 uli i  10-letni staż pszczelarski.

Koszt około 250 zł ( płatne gotówką na miejscu)

Zapisy przyjmowane są w biurze Śląskiego Związku Pszczelarzy w środy – tel: 32 206 86 54.

Ilość miejsc ograniczona.

Decyduje kolejność zapisu.

Śląski Oddział Regionalny ARiMR organizuje spotkanie informacyjne dla pszczelarzy dotyczące możliwości pozyskiwania wybranych form wsparcia udzielanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
Zapraszamy serdecznie na spotkanie w dniu 03.03.2022r. podczas którego omówimy:
– Pomoc dla pszczelarzy – Programy pomocy krajowej – pszczoły – pomoc do przezimowanych rodzin pszczelich – Śląski Oddział Regionalny ARiMR
– Restrukturyzacja małych gospodarstw – Śląski Oddział Regionalny ARiMR
– Kredyty preferencyjne – Śląski Oddział Regionalny ARiMR
– Doświadczenia płynące z realizacji Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa od 2004 roku do 2022 roku – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Zwracamy się z prośbą do wszystkich zainteresowanych o podanie adresu email ze wskazaniem powiatu z którego Państwo pochodzą celem otrzymania zaproszenia z linkiem do udziału w spotkaniu.
Powyższe informacje proszę przesłać na jeden z poniższych adresów e-mail do dnia 28.02.2022r.
Aneta.Kolodziejska@arimr.gov.pl
pawel.glinski@arimr.gov.pl
Zaproszenie zostanie wysłane 1 dzień przed spotkaniem, które odbędzie się na platformie Microsoft Teams.
Instrukcja do uruchomienia programu zostanie przesłana w linku z zaproszeniem.
W przypadku dużego zainteresowania spotkaniem zostaną zorganizowane dwie oddzielne sesje, w różnych terminach.

Pszczelarze kupujący sprzęt  na dotacje w 2022 r. proszeni są o przesłanie do dnia 13.02.2022 r.  godz. 20.00 na adres prezes@gkp-siewierz.pl wypełniony formularza z informacjami zawartymi pod tym linkiem:

http://szpkatowice.pl/download/Lista_ch%C4%99tnych_na_zakup_sprz%C4%99tu_2022.xls

lub w dokumentach do pobrania ze strony Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach/ dokumenty dla prezesów i skarbników/ Lista członków chętnych na zakup sprzętu w 2022 r.

Osoby nie posiadające możliwości przesłania formularza za pomocą maila mogą dzwonić w niedzielę 13 lutego 2022 r. od godz. 15.00-20.00 na nr tel 574058466 z informacją o:

 1. nazwie sprzętu
 2. symbol/nr katalogowy
 3. ilość
 4. cena netto
 5. cena brutto
 6. Producent
 7. nr RHD lub Sprzedaży Bezpośredniej

Przypominam, że o dotacje mogą wystąpić pszczelarze, którzy w 2021 r. we wrześniu zgłosili Skarbnikowi Koła, że posiadają 10 lub więcej rodzin pszczelich.   I posiadają zgłoszenie o RHD i Sprzedaży Bezpośredniej.

 Producent wózków transportowych dla pszczelarzy przesłał ofertą z którą można zapoznać się na stronie internetowej https://www.poldingroup.com/
 
 
 Producent wózków transportowych dla pszczelarzy przesłał ofertą z którą można zapoznać się na stronie internetowej https://www.poldingroup.com/
 
 
 Producent wózków transportowych dla pszczelarzy przesłał ofertą z którą można zapoznać się na stronie internetowej https://www.poldingroup.com/
 
 

W dniu 12 grudnia 2021 r.  o godz. 11.00 w Kościele w Żelisławicach  zapraszamy na Mszę św. w intencji pszczelarzy i ich rodzin. 

 

Plan wycieczki do pasieki i miodosytni Jaros w Tomaszowie Mazowieckim w dniu 23 października 2021 r.

Miodosytnia Pasieka Jaros

Zakład zlokalizowany pod Tomaszowem Mazowieckim odwiedzony przez uczestników konferencji miodosytniczej 18 listopada ma dłuższe tradycje od Miodosytni Imbiorowicz. O jego powstaniu zadecydowała potrzeba chwili. Maciej Jaros u zmierzchu PRL-u prowadził bardzo duże jak na tamte czasy gospodarstwo pasieczne liczące ok. 450 produkcyjnych rodzin pszczelich.

Transformacja systemowa zapoczątkowana w 1989 roku sprawiła, że sprzedaż dużych ilości miodu hurtowo stała się niemożliwa. – W początkach lat 90. spółdzielnie ogrodniczo-pszczelarskie poupadały, a firmy prywatne skupujące miód jeszcze nie istniały. Huty niechętnie sprzedawały słoiki indywidualnym osobom.

Jednym słowem były to realia rynkowe dziś bardzo trudne do wyobrażenia. Ojciec miał jednak pewne doświadczenia w produkcji miodów pitnych i właśnie na taki produkt postanowił przerobić zapas miodu, który powstał w tych trudnych latach – wyjaśnia Marcin Jaros (fot. 4), który specjalizuje się w produkcji miodów pitnych i obecnie zarządza już miodosytnią i realizowanymi w niej działaniach.

Maciej Jaros wciąż zajmuje się pszczelarstwem. Jego pasieka mocno się jednak zmniejszyła i dziś liczy ok. 80 rodzin pszczelich. Miodosytnia współpracuje więc z kilkoma zaufanymi pszczelarzami w zakresie zakupu surowca. Tego potrzeba dość dużo, gdyż sprzedaż trunku rozwinęła się w kraju i za granicą.

Rocznie miodosytnia Pasieka Jaros sprzedaje blisko 40 000 l gotowych wyrobów: półtoraków, dwójniaków, trójniaków. Część z nich sprzedawana jest w butelkach szklanych, a część w kamionkach. Te są produkowane w firmie, a nad procesem tym czuwa drugi z synów Macieja Jarosa – Bartłomiej (fot. 5).

Poza naczyniami do konfekcjonowania trunków w Pasiece Jaros i innych miodosytniach (np. litewska Susves midus) wypala się tu czarki do picia miodów pitnych i inne jeszcze gadżety z gliny.

Synowa Macieja Jarosa, Monika Jaros, kieruje działem jakości i laboratorium. Miodosytnia Pasieka Jaros, podobnie jak Miodosytnia Imbiorowicz, jest więc także prowadzona rodzinnie, choć jej struktura jest znacznie większa. Podmiot ten jest miejscem zatrudnienia dla 16 osób.


Fot. 4. Marcin Jaros opowiadał gościom o histroii oraz aktualnej działalności miodosytni Pasieka Jaros. Fot. Michał Piątek

– Pszczelarze są w uprzywilejowanej sytuacji w kontekście produkcji miodów pitnych. Praca w pasiece wybornie się przekłada na zdolność podejmowania decyzji co do wyrobu alkoholu na bazie miodu. Pasiecznicy lepiej rozumieją naturę poszczególnych gatunków miodu, wiedzą, do czego one się nadają i co można z nich zrobić.

Sam pomagałem tacie w pracy z pszczołami od 12 roku życia. Jestem zdania, że miody pozyskiwane w polskich warunkach klimatycznych, w tej szerokości geograficznej są tak aromatyczne, że nie ma sensu wzbogacanie ich o taniny dębowe. Nie leżakujemy więc miodów w beczkach.

Staram się raczej w pełni uwypuklić te ich naturalne walory, podkreślić to, co w nich najlepsze – mówi Marcin Jaros, absolwent Politechniki Łódzkiej na wydziale biotechnologii o specjalizacji technologia fermentacji. Część receptur trunków wytwarzanych w miodosytni to przepisy przekazywane w rodzinie Jarosów od pokoleń.

Inne produkty są z kolei owocami przemyśleń tego zawodowego miodosytnika. Trzeba jednak przyznać, że czasem o powstaniu produktu, który został dobrze przyjęty na rynku, decydował przypadek. – Pewnego razu znajomy ogrodnik narzekał na niskie ceny malin. Stwierdził, że likwiduje plantację, bo owoce są tak tanie, że pieniądze uzyskane z ich sprzedaży nie wystarczają nawet na wypłaty dla rwaczy, o ile w ogóle można je sprzedać.

Poprosiłem więc, żeby przywiózł maliny do nas, a ja postaram się znaleźć dla nich zastosowanie. I tak powstał dwójniak „Maliniak”, który już od wielu lat nieprzerwanie znajduje się w naszej ofercie – mówi Marcin Jaros.


Fot. 5. Bartłomiej Jaros informował o procesach produkcji ceramiki. Fot. Michał Piątek

W gronie licznych nagród i wyróżnień (m.in. medale na Mazer Cup czy Apislavii) jedno ma szczególnie doniosłe znaczenie. Organizacja Slow Food z siedzibą we Włoszech zaprosiła miodosytnię Jarosów do udziału w targach Salon Smaków w Turynie. Wspiera ona wytwórców żywności niskoprzetworzonej.

Podczas konkursu miodów pitnych dwójniak „Koronny” z miodosytni Pasieka Jaros uznany został najlepszym miodem pitnym na świecie. Idee promowane Slow Food są bliskie Marcinowi Jarosowi w życiu prywatnym – przyznaje, że w pewnej mierze sam uprawia żywność, którą spożywa jego najbliższa rodzina, choć z ekonomicznego punktu widzenia nie ma to sensu – ale i zawodowym. Dobrym przykładem tego jest sposób stabilizacji miodów pitnych.

Nie stosuje się tu siarkowania czy żadnych innych substancji konserwujących. Podczas zlewania miodu znad osadu jest on poddawany ogrzewaniu w przepływowym pasteryzatorze. W miejsce metody chemicznej stosowane jest więc rozwiązanie termiczne.

W planach na najbliższe lata jest przede wszystkim utrzymanie wysokiej jakości produkcji. Jej zwiększenie nie jest priorytetem. Warto jednak przyznać, że 16 000 l fermentory, ciąg 10 000 l zbiorników leżakowych czy dekrystalizatornia wypełniona beczkami z miodem robią wrażenie.

Jest tu także dobrze wyposażony sklep, gdzie zaopatrzyć można się we wszystkie pozyskiwane w gospodarstwie i wytwarzane w zakładzie produkty.

Wizyty w miodosytniach pozwalają dobrze zrozumieć, co składa się na końcowy produkt. Części składowych jest naprawdę wiele, a najważniejsze to wiedza i nieustanna chęć jej pogłębiania, konsekwencja w działaniu granicząca z uporem, cierpliwość i pokora wobec siebie, oczekiwań własnych oraz konsumentów.

Źródło:  https://pasieka24.pl/index.php/pl-pl/pasieka-czasopismo-dla-pszczelarzy/195-pasieka-3-2020/2523-polskie-miodosytnie-wybrane-przyklady

Zapisy na wycieczkę przyjmuje nasz sekretarz Pani Basia

Koszt wycieczki degustacja w miodosytni 50 zł.  oraz obiad we własnym zakresie w Polichnie.

Zarząd Koła pokrywa koszty przejazdu dla członka koła i osoby towarzyszącej.

W najbliższy  czwartek 14 października o godz. 17.00 w Domu Kultury w Siewierzu odbędzie się cykliczne spotkanie członków Koła Pszczelarzy w Siewierzu.

Spotkanie poświęcone będzie organizacji integracyjnego  szkolenia wyjazdowego dla osób chcących poszerzyć swoje wiadomości o sposobie zagospodarowania nadwyżek miodu.

Zapraszamy do artykułu o naszym wrześniowym spotkaniu, zmieszczonym w Kurierze Siewierskim

Informacja z prelekcji o sekretnym życiu pszczół  dla dzieci 🧒 w Miejskiej Bibliotece w Siewierzu

Pomoc dla pszczelarzy w 2020 r.

 

20 maja 2021 r. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 926, zostało ogłoszone rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nowelizacja rozporządzenia wprowadza nowe formy pomocy dla:

 1. pszczelarzy, będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (§13zf oraz §13zg).
  W 2021 r. wnioski będą przyjmowane do  30.06.2021r., a w kolejnych latach od 1 kwietnia do 31 maja.
 2. producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym nastąpiło obniżenie powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w związku z wystąpieniem w 2020 r. szkód w uprawach rolnych spowodowanych gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, piorunem, obsunięciem się ziemi, lawiną lub suszą, które spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 20% plonu (§13zh).
  Termin składania wniosków zostanie określony w drodze ogłoszenia MRiRW po wejściu w życie przepisów ww. rozporządzenia.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Podstawa prawna: § 13 zf, 13 zg oraz 13zh rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) – zmiana opublikowana w Dz. U. z 2021 r. poz.926.

Pomoc dla pszczelarzy:
W 2021 r. od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia, tj. od 28 maja 2021r. do dnia 30.06.2021r. pszczelarze, będący podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt będą mogli składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej.

Natomiast w kolejnych latach wnioski będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja roku, za który składany jest wniosek.

Agencja będzie udzielała pomocy finansowej na podstawie wniosku pszczelarza, złożonego do właściwego Biura Powiatowego Agencji ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Do wniosku, będzie należało dołączyć:

 1. zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu, nie później niż w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, za który jest składany wniosek, pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, oraz o aktualnej liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc, o której mowa w ust. 1.;
 2. zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis.

Pomoc będzie udzielana w formule pomocy de minimis w rolnictwie zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.
Stawka pomocy wynosi 20 zł na każdą przezimowaną rodzinę pszczelą.

źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pomoc-dla-pszczelarzy-oraz-wsparcie-dla-rolnikow-ktorzy-poniesli-w-2020-r-starty-spowodowane-pr.html)

Składki członkowskie i ulowe na rok 2021

Skarbnik Koła zbierać będzie składki i zwracał dopłaty za lekarstwa w Remizie OSP w Żelisławicach w sobotę 30 stycznia 2021 r. od godz. 10.00 do 11.30. Przypominamy, że wysokość opłaty członkowskiej wynosi: 40 zł. plus opłata ulowa 4 zł. za każdą posiadaną rodzinę pszczelą.

Osoby, które mogą dokonać opłatę składki członkowskiej + ulowe na konto Skarbnika, proszone są o dokonywanie przelewu na konto podane w zakładce kontakt.

Osoby, które chcą zapisać się do Koła dodatkowo opłacają wpisowe wynoszące 20 zł.

,

Osoby planujące zakupy sprzętu w ramach mechanizmu ,,Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2020-2022 proszone są do 30 stycznia 2021 r. przekazać Skarbnikowi Koła informacje:

Jaki sprzęt chcą kupić (nazwa produktu i producenta, ilość i nr katalogowy).

Koszty podstawowe – wydatki poniesione (w okresie od dnia podpisania umowy między KOWR i podmiotem uprawnionym) na zakup:
 • miodarek,
 • odstojników,
 • dekrystalizatorów,
 • stołów do odsklepiania plastrów,
 • suszarek do suszenia obnóży pyłkowych,
 • topiarek do wosku,
 • urządzeń do kremowania miodu,
 • refraktometrów,
 • wózków ręcznych do transportu uli,
 • wialni do pyłku,
 • uli lub ich elementów,
 • poławiaczy pyłku,
 • sprzętu do pozyskiwania pierzgi.

Proszę pamiętać, że ubiegać o refundację mogą się pszczelarze, którzy do 30 września 2020 r. zgłosili Skarbnikowi, że posiadają więcej niż 10 rodzin pszczelich. Dodatkowym wymogiem oprócz posiadania nr pasieki wpisanej do rejestru podmiotów nadzorowanych przez  Powiatowego Lekarza Weterynarii jest też posiadanie decyzji o Sprzedaży Bezpośredniej lub Rolniczego Handlu Detalicznego.

Szczegóły wsparcia znajdują się poniżej:

Warunki udziału w mechanizmie ,,Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2020-2022 opublikowane są na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl oraz udostępnione na stronie internetowej KOWR www.kowr.gov.pl .

Materiał do pobrania ze strony:

Nowi Członkowie Koła, proszeni są o dostarczenie swojej fotografii (35mm x 45 mm, szerokość x wysokość) do Sekretarza Koła pani Barbary Śliwy (tel. w zakładce kontakt) w celu przygotowania legitymacji członkowskiej Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach.

Refraktometr urządzenie do badania wody w miodzie

Zbliża się okres kwitnienia nawłoci, a tym samym możliwość pozyskania miodu, który coraz bardziej dla pszczelarzy staje się jednym z głównych pożytków po miodzie wiosenno-rzepakowym, akacjowym i mało nektarującej w tym roku lipie. Miód nawłociowy posiada swoje walory zdrowotne i smakowe, stąd ma wielu zwolenników, ale też znany jest z tego, że potrafi “zakwitnąć” w słoiku. Przyczyną powstawania tego procesu jest duża zawartość wody w tym miodzie, nawet w  zasklepionych plastrach. Dlatego dobrze jest używać refraktometru do określenia zawartości wody w miodzie, co pozwoli nam uniknąć przykrych niespodzianek.

Refraktometr to niewielkie i proste w obsłudze urządzenie, dzięki któremu w kilka chwil można zbadać poziom procentowy zawartości wody w miodzie. Można go używać niemal w każdych warunkach, sprawdzi się zarówno w pasiece stacjonarnej, jak i w wędrownej. Dzięki refraktometrowi sprawdza się zawartość wody nie tylko po odwirowaniu, ale nawet bezpośrednio przy ulu, badając miód w plastrach. Można dzięki temu łatwiej podjąć decyzję o miodobraniu – gdy wody jest zbyt dużo, trzeba miodowi w ulu dać jeszcze trochę czasu.

Według polskich norm zawartość wody w miodzie nie może przekraczać 20 procent. A i tak jest to górna wartość graniczna – większość produkowanych naturalnie polskich miodów ma zawartość wody na poziomie 17-18 procent. Jedynym wyjątkiem, gdzie wody jest nieco więcej, jest miód wrzosowy, w którym dopuszczalna jest zawartość wody do 23 procent. Są też miody, których zwartość wody nie przekracza 13-15 procent. Do tej grupy należą przede wszystkim niektóre miody nektarowe wielokwiatowe oraz miody spadziowe. Mniejsza zawartość wody automatycznie wiąże się z charakterystyczną konsystencją tych miodów w stanie płynnym – są bardzo gęste. Jeśli natomiast wody w miodzie jest więcej niż dopuszczają normy, a automatyczny sposób obniża się jego jakość.

Dyplom za zajęcie III miejsca w Konkursie Kronik Pszczelarzy

Sekcja Historyczna Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach przyznała III miejsce Gminnemu Kołu Pszczelarzy w Siewierzu w organizowanym cyklicznie konkursie Kronik prowadzonych przez Koła Związku. Komisja dokonała oceny Kronik zgłoszonych do konkursu biorąc pod uwagę:
1. Szatę graficzną,
2. Kaligrafię,
3. Ilość opisanych wydarzeń,
4. Ilość zamieszczonych informacji prasowych; dokumentujących działalność koła.
Nasz Kronika swój wygląd i niepowtarzalny charakter zawdzięcza Sekretarzowi Koła Pani Barbarze Śliwie, która od lat skrupulatnie notuje wydarzenia i prowadzi dokumentacje fotograficzną. Za jej serce i trud włożony w prowadzenie Kroniki serdecznie dziękują Pszczelarze i Zarząd Gminnego Koła Pszczelarzy w Siewierzu.  

Dnia 23 listopada 2019 roku odbył się Walny Zjazd Delegatów Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach.
Wybrano nowy Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński.
Prezesem związku po raz kolejny został Zbigniew Binko, wiceprezesami Maria Loska-Minas oraz Wiesław Londzin, sekretarzem Kazimierz Wiśniowski, skarbnikiem Józef Polnik, członkami Ewelina Kopczacka oraz Tadeusz Norman.
Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie: Mieczysław Niemiec, Jerzy Wiaterek, Franciszek Urbańczyk, Jacek Szal i Marian Zientek oraz Sąd Koleżeński w składzie: Waldemar Ziobro, Bronisław Wojnar, Piotr Burda, Zenon Będkowski i Adam Kozik.
Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy owocnych czterech lat pracy.

Komunikat Nr 4/2019 ŚZP w Katowicach

      Zarząd Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach, na swoim posiedzeniu w dniu 23.11.2019 r, na podstawie § 35 pkt.5 Statutu ustalił, co następuje: „Wysokość składek członkowskiej i ulowej na rok 2020  nie ulega zmianie i wynosi:

 1. członkowska 40 zł, z czego 14 zł dla Koła , dla  ŚZP 26 zł.
 2. ulowa za 1 rodzinę pszczelą 4 zł , z czego 1,50 zł dla Koła, dla ŚZP 2,50 zł.        

W imieniu Zarządu z pszczelarskim pozdrowieniem

                                                                             Prezes

                                                                    (-)  Zbigniew Binko        

 

Zdjęcia pobrane ze strony ŚZP w Katowicach http://szpkatowice.pl/index.php?adres=g72

W dniu 29.09.2019 r. w godz. 15.00 – 17.00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu wystawione zostaną prace konkursu plastycznego pt. “Ratuj pszczoły – żyj ekologicznie”.

 

W czasie trwania wystawy o godz. 16.00 wręczone zostaną nagrody za zajęcie I, II i III miejsca oraz wyróżnienia i dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu.

Wystawie towarzyszyć będzie pokaz sprzętu pszczelarskiego oraz  historycznych akcesoriów wraz z planszami edukacyjnymi o życiu pszczół i walorach zdrowotnych miodu, pierzgi, pyłku pszczelego i propolisu.

 Zarząd i pszczelarze Gminnego Koła Pszczelarzy w Siewierzu  serdecznie dziękują Dyrekcji i Nauczycielom Szkół za pomoc w realizacji   konkursu plastycznego pt. “Ratuj pszczoły – żyj ekologicznie”. W konkursie udział wzięło 124 uczniów ze szkół z terenu Gminy Siewierz. Wszystkie prace prezentowane będą na wystawie w niedzielę 29 września 2019 r.Miejsko-Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu  ul. Słowackiego 2a.

W tym dniu o godz. 16.00 w sali widowiskowej zostaną ogłoszone wyniki konkursu i wręczone nagrody rzeczowe dla zwycięzców za zajęcie  I, II i III miejsca, 3 wyróżnienia  oraz okolicznościowy dyplom i pszczelarska pamiątka dla wszystkich dzieci, które oddały swoje prace.

Konkurs został zorganizowany w ramach zadani publicznego “Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych wśród mieszkańców gminy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży” – ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Pana Zdzisława Banasia.

Realizacja zadania publicznego polegała również na przeprowadzeniu prelekcji o rozwoju i życiu pszczół dla dzieci i młodzieży w Szkołach Gminy Siewierz przez pszczelarzy naszego Koła.

Prezes Gminnego Koła Pszczelarzy w Siewierzu
Grzegorz Kamienowski
 
 

Jak zapisać się do Gminnego Koła Pszczelarzy w Siewierzu przy Śląskim Związku Pszczelarzy w Katowicach

     Po pierwsze trzeba spełnić jeden z poniższych warunków:
 • posiadać pasiekę,
 • wykonywać zawód pszczelarza,
 • zajmować się pracą naukowo-badawczą w dziedzinie pszczelarstwa.
     Następnie wykonać 2 kroki opisanie poniżej (3 krok jak będziemy się dobrze opiekować pszczołami i odbierzemy im miód):
 
     Krok pierwszy: dokonać rejestracji pasieki w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii:

         wypełnić i przekazać ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Będzinie lub właściwego PIW ze względu umiejscowienia pasieki (zgłoszenia można dokonać osobiście w godzinach urzędowania PIW lub za pośrednictwem ePułapu) poniżej link do wniosku o rejestrację pasieki: http://piw-bedzin.pl/attachments/File/zgloszenie/zgloszenie%20pasieki.doc

         dokonać opłaty skarbowej (wysokość podaje PIW).

         otrzymanie informacji z PIW o numerze pod jakim wpisano pasiekę do rejestru podmiotów nadzorowanych następuje w terminie do 30 dni od zgłoszenia rejestracji pasieki.

    UWAGA – istniejące regulacje prawne określone w Ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U.     2004 Nr 69 poz. 625) w art 1 pkt 1 lit. n  wymagają zgłoszenia: “utrzymywania zwierząt gospodarskich, w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt”. Jeżeli nie będziemy realizować tych czynności – nie ma prawnego obowiązku zgłaszania pasieki, ale bez numeru jaki PIW nadał naszej pasiece w rejestrze podmiotów nadzorowanych nie otrzymamy dopłat dla pszczelarza przekazywanych przez Związek na: leki, matki pszczele, sprzęt pasieczny itd.

    Krok drugi: zapisać się do Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach – Gminnego Koła Pszczelarzy w Siewierzu

         Wypełnić deklarację członkowską wraz z nr pod jakim wpisano pasiekę do rejestru podmiotów nadzorowanych i przekazać ją do Prezesa Koła na najbliższym zebraniu członków (każdy drugi czwartek miesiąca godz. 17.00 w Szkole Podstawowej w Żelisławicach w okresie wakacyjnym zebrań nie ma) poniżej link do deklaracji członkowskiej: http://szpkatowice.pl/download/deklaracja.doc

         u Skarbika Koła dokonać wpłaty składki członkowskiej i opłat ulowych plus jednorazowa opłata wpisowa w wys. 20 zł (Wysokość składki członkowskiej i ulowej na rok nie ulega zmianie i wynosi:
– członkowska 40 zł, z czego 14 zł dla Koła, 26 zł dla ŚZP
– ulowa 4 zł za jedną rodzinę pszczelą, z czego 1,50 dla Koła, 2,50 dla ŚZP.

 
     Krok trzeci: sprzedaż miodu i produktów pszczelich:

W Polsce istnieją dwie możliwości pozwalające legalnie prowadzić pszczelarzowi sprzedaż produktów pszczelich tj.:

1. Rolniczy Handel Detaliczny (szczegółowe informacje wraz z wnioskami znajdują się w poniższym linku: https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/rolniczy-handel-detaliczn

2. Sprzedaż Bezpośrednia (szczegółowe informacje wraz z wnioskami znajdują się w poniższym linku:  https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/sprzedaz-bezposrednia